Vinfast Lux A 2.0 Turbo 2019

Đây là bộ hình ảnh xe Vinfast Lux A 2.0 Turbo 2019 được chuyên viên tư vấn sản phẩm Vinfast Lâm Phương Duy hiện đang công tác tại Vinfast Thảo Điền Quận 2. Thông tin về chiếc xe này đội ngũ XEtv sẽ có những thông tin đánh giá phân tích chính xác khi trực tiếp cầm lái.

Nguồn ảnh: Lâm Phương Duy/ ĐT: 096 7777 656