XEtv » News Feed » Royal Enfield Classic 500, mới mua 1500km. Chủ xe kêu bán

Royal Enfield Classic 500, mới mua 1500km. Chủ xe kêu bán

by XEtv.vn Official

Sẽ có anh em vừa mua xe Royal Enfield Classic 500 về xong là ngày hôm sau kêu bán luôn, có anh em thì chạy 1500km đã kêu bán, xe chạy còn chưa hết gai gió. Vậy anh em định giá báo bao nhiêu?

Related Videos

mới vừa xem