Lê Vương Thịnh
Lê Vương Thịnh levuongthinh@xetv.vn
Read More
Xin chào! Tôi & Bạn có thể kết nối với nhau dễ dàng hơn qua những chiếc xe. Tôi sẽ mời Bạn cafe để trò chuyện với nhau về những chiếc xe từ sáng đến tối. Cafe nhé!