Piaggio Việt Nam giới thiệu 6 phiên bản Vespa cho năm 2018

Ngày 22/11/2018, Piaggio Việt Nam tổ chức sự kiện ra mắt 6 phiên bản đặc biệt…