Toyota Innova

[ninja_form id=2]
Danh mục:

Mô tả

Giá xe

Phiên bản Giá bán cũ (triệu đồng) Giá bán mới (triệu đồng)
Toyota Innova E 743 771
Toyota Innova G 817 847
Toyota Innova Venturer 855 878
Toyota Innova V 945 971

Hình xe

Toyota Innova Venturer 2019