Đã có thể gửi email hình ảnh vi phạm giao thông cho cảnh sát

Car Reviewer

Administrator
XEtv-Email-hinh-anh-vi-pham-GT-1.jpg

Anh em nào có hình ảnh vi phạm giao thông và muốn gửi cho CSGT thì có thể email về các địa chỉ sau đây:

Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ (Cục CSGT):


7 đội tuần tra kiểm soát trên cao tốc:


Đây là các địa chỉ email tiếp nhận hình ảnh vi phạm trật tự ATGT chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 5/8/2020 do Cục CSGT (Bộ Công An) thông báo chính thức.

XEtv-Email-hinh-anh-vi-pham-GT-2.jpg

Theo Thông tư 65, các nguồn tin CSGT có thể dùng làm căn cứ xác minh, xử phạt gồm hình ảnh, thông tin do các tổ chức, cá nhân ghi thu bằng các phương tiện kỹ thuật (không phải kỹ thuật nghiệp vụ), các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội.

Tổ chức, cá nhân khi ghi nhận, đăng tải hoặc cung cấp thông tin, hình ảnh cho cơ quan công an sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin đã cung cấp. Trường hợp thông tin, hình ảnh có dấu hiệu làm giả, vụ việc sẽ được chuyển sang cơ quan có thẩm quyền để xử lý.

Theo: Thoidai.com.vn
 

Bài viết mới

Bên trên