Đã xác minh Mitsubishi Motors Việt Nam Vinh Danh 40 Tư Vấn Bán Hàng Xuất Sắc 2023

Châu@Xe

Administrator
Dành cho anh em thông tin các đại lý Mitsubishi luôn có chương trình hot dành cho tư vấn bán hàng! (Có thể số lượng xe bán tầm chục xe/tháng trở lên hoặc cộng dồn năm chắc cũng lớn.

Tuy nhiên, anh em khi dấn thân vào môi trường này ngoài kiến thức giỏi cần có kỹ năng Marketing & tiền .... quảng cáo cá nhân nhé :)

Mitsubishi Motors Việt Nam Vinh Danh 40 Tư Vấn Bán Hàng Xuất Sắc 2023 (3).jpg


Với kết quả kinh doanh ấn tượng năm tài chính 2023, chuyến đi vinh danh tại Nhật Bản là lời tri ân cho những đóng góp của các Tư Vấn Bán Hàng (TVBH) xuất sắc về doanh số và khả năng chăm sóc khách hàng, đồng thời trao cơ hội học hỏi văn hóa, con người và đất nước Nhật Bản nhằm góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Mitsubishi Motors Việt Nam Vinh Danh 40 Tư Vấn Bán Hàng Xuất Sắc 2023 (8).jpg


Mitsubishi Motors Việt Nam và các TVBH sẽ "vững tiến mỗi hành trình" để mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt hơn nữa!

Mitsubishi Motors Việt Nam Vinh Danh 40 Tư Vấn Bán Hàng Xuất Sắc 2023 (1).jpg
Mitsubishi Motors Việt Nam Vinh Danh 40 Tư Vấn Bán Hàng Xuất Sắc 2023 (8).jpg
Mitsubishi Motors Việt Nam Vinh Danh 40 Tư Vấn Bán Hàng Xuất Sắc 2023 (2).jpg
Mitsubishi Motors Việt Nam Vinh Danh 40 Tư Vấn Bán Hàng Xuất Sắc 2023 (3).jpg
Mitsubishi Motors Việt Nam Vinh Danh 40 Tư Vấn Bán Hàng Xuất Sắc 2023 (4).jpg
Mitsubishi Motors Việt Nam Vinh Danh 40 Tư Vấn Bán Hàng Xuất Sắc 2023 (5).jpg
Mitsubishi Motors Việt Nam Vinh Danh 40 Tư Vấn Bán Hàng Xuất Sắc 2023 (6).jpg
Mitsubishi Motors Việt Nam Vinh Danh 40 Tư Vấn Bán Hàng Xuất Sắc 2023 (7).jpg
 

Bài viết mới

Bên trên