Những hình ảnh ấn tượng ở Giải đua xe địa hình Offroad4x4 - Laan Challenge The Mountain mùa 2

NguyenTrongNghia

Administrator

Giải đua xe địa hình Offroad4x4 Laan Challenge The Mountain mùa 2, hiện tại là giải đua địa hình khắc nghiệt nhất Việt Nam, với tổng quãng đường di chuyển là 250km, xuyên rừng quốc gia Bidoup Núi Bà trong 8 ngày 7 đêm thi đấu xuyên suốt.

Giải đua địa hình này đòi hỏi các chiến binh phải có thể lực tốt, chiến mã bền bỉ và ổn định và đội hậu cần, kỹ thực phải đầy đủ về lương thực, thiết bị sữa chữa và thiết bị thay thế khi xe đấu gặp sự cố hư hỏng sau khi thi đấu.

Giải đua lần này quy tụ tổng số hơn 234 vận động viên trong và ngoài nước tham gia, bao gồm 74 vận động viên thuộc 37 đội xe Offroad trên 3 miền Việt Nam.Hạng xe Offroad4x4 chuyên nghiệp thuộc về đội:

  • Giải 1 Vũ Ngọc Cường – Nguyễn Văn Luật đội A.B.O. CLB Địa hình HCM, xe số 100
  • Giải 2 Nguyễn Văn Vượng - Nguyễn Thành Hưng đội CLB Địa hình HCM, xe số 102
  • Giả 3 Ngô Đăng Khoa - Nguyễn Thành Ý đội Redline, xe số 113

Hạng xe Offroad bán chuyên thuộc về đội:

  • Giải 1 Phan Ngọc Mỹ - Bùi Minh Duy đội Vulcan4x4, xe số 135
  • Giải 2 Phan Ngọc Quang - Phan Tiến Lộc đội Vulcan4x4, xe số 136
  • Giải 3 Trần Việt Dũng - Nguyễn Mạnh Tùng độ Vitara, xe số 129

[URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/293407718_5661453517207419_6704408894903642895_n-711x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/295346884_3321195981464982_3721455157811805196_n-600x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/295438648_5692518937434210_6522438417305414751_n-600x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/295506876_634278048198850_1557708151950757567_n-600x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/295511173_5692519407434163_4375655701872610736_n-600x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/295549035_5689960854356685_6911398779537962140_n-599x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/295596484_5692518780767559_8118201131663779622_n-600x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/295640029_5689961371023300_7630225900056610489_n-599x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/295650824_5692517957434308_3324989524872218800_n-600x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/295849383_1206702536843095_4643555739276685283_n-601x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/296015416_1059226288037102_7820355295887950821_n-601x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/296109092_5689961127689991_1139861648235515203_n-599x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/296150302_405196305071460_1213555785403110468_n-601x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/296158419_1273893709814989_609256843958294124_n-601x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/296174196_5692519210767516_5115865873683842703_n-600x400.jpg[/URL]

[URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/293468121_458606755839599_4521355524161783184_n-601x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/293557420_5675430749143029_8682485443451295060_n-267x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/293709842_5665601106792660_3669673205968182013_n-711x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/293763912_5665602623459175_7971034777671910665_n-710x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/293826516_5665599263459511_7989399734564510757_n-710x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/294306293_5675445065808264_5131037380021811568_n-599x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/294317225_5665598960126208_3398433901240453419_n-711x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/294405752_5671022402917197_4590013763518240637_n-600x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/294513590_5671016756251095_5361658403622413808_n-712x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/294581727_5668072499878854_4575234783012641682_n-599x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/294588618_5675193752500062_1443263147277547546_n-600x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/294601034_1486637068463101_1386510220762476577_n-601x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/294624965_5675196362499801_8328337245295600333_n-600x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/294631128_5675198629166241_6398149184757618950_n-599x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/294721926_422806636471765_4542401512316942709_n-601x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/295025845_5692518584100912_1610114971420875809_n-600x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/295033017_5692519294100841_3606622110924647310_n-600x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/295037281_5692519504100820_7522445793529107729_n-600x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/295085754_5689960521023385_3978371986319532160_n-599x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/295092516_5692517827434321_5132592078785284363_n-600x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/295101278_5692517590767678_307924489294520997_n-600x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/295133556_748935942993695_2862690093863026452_n-600x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/295232328_5692519077434196_9087819543578168578_n-600x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/295266184_5692518120767625_865970801312613430_n-600x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/295307096_5692518387434265_2020947635669687185_n-601x400.jpg[/URL]

[URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/289030464_592487452264543_405262082614048969_n-600x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/289036698_799153451449802_3370470926673469618_n-600x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/289579749_444676990906819_2020588615150440703_n-266x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/289662231_1450770498705581_7695811075221433418_n-600x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/290769772_455102866220637_6306531177554871267_n-601x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/290900874_616663146454238_554680207192142526_n-601x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/290976316_825717172140689_5958688693149901614_n-600x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/291021896_591981205790824_4924822670974681570_n-601x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/291064393_1198084941044735_2190462034244303236_n-601x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/291774976_461423708836018_8292632230625561528_n-601x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/291966397_765051088030575_6006140951830645433_n-600x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/292052925_3302364719997441_2432383560378312083_n-600x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/292165584_722233998848515_8183264090870614824_n-601x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/292582757_478663760930053_6627863202070177616_n-600x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/293276152_5665601390125965_7154099230972324331_n-710x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/293354213_445624507448869_8838878333109892500_n-600x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/293378101_5668073369878767_5732031131830288925_n-599x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/293464772_422842666454699_701175380859859529_n-600x400.jpg[/URL]

[URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/286874640_1042771566375564_2710957386217802145_n-600x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/288432747_1003800703623814_8480163034543422866_n-600x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/288460013_524914752762973_2425271454266619824_n-601x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/288672255_789582808896115_1804976815430651421_n-601x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/288798519_1178871082672570_4816775171506022587_n-600x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/288998635_1094669898120569_8669100329102691169_n-600x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/288998635_1289835805091010_4325135492746169756_n-601x400.jpg[/URL]

[URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/295496647_5684842541535183_387001121646786945_n-600x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/295502257_5684841128201991_5479670375360619620_n-600x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/295509962_5684842834868487_2968907279601607912_n-600x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/295613908_5684842254868545_3077455148513764619_n-600x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/295692541_5684841384868632_3356164435216702086_n-600x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/295795334_5684841961535241_6149068769940164896_n-600x400.jpg[/URL] [URL]https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/08/295852581_5684841628201941_3263639672416744864_n-600x400.jpg[/URL]

Ảnh: @phucmedia | Vulcan4x4 Team
 

Bài viết mới

Bên trên