Từ 1/7 giảm phí đường bộ cho xe khách, xe tải

Chau@Xe

Administrator
XEtv-Giam-phi-duong-bo-2.jpg

Xe khách được giảm 30%, xe tải và đầu kéo giảm 10% phí sử dụng đường bộ so với các mức thu hiện hành kể từ ngày 1/7/2021 đến hết 31/12/2021. Hiện có 30 khoản phí, lệ phí đường bộ và tất cả đều được giảm nhằm hỗ trợ cho các đơn vị kinh doanh.

Các loại ô tô kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách như xe chở người, xe buýt công cộng sẽ được giảm phí đường bộ xuống còn bằng 70% so với các mức phí quy định tại Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính.

Cụ thể, phí đường bộ với xe chở người dưới 10 chỗ ngồi đăng ký tên cá nhân kinh doanh vận tải hành khách sẽ giảm xuống còn 91.000 đồng/tháng; xe dưới 10 chỗ ngồi không đăng ký tên cá nhân và xe khách công cộng (bao gồm cả xe chở học sinh, sinh viên và công nhân) giảm phí đường bộ xuống còn 126.000 đồng/tháng; xe chở người từ 10 chỗ đến dưới 25 chỗ giảm phí đường bộ xuống còn 189.000 đồng/tháng; xe chở người từ 25 chỗ đến dưới 40 chỗ giảm phí đường bộ xuống còn 273.000 đồng/tháng; xe chở người từ 40 chỗ trở lên giảm phí đường bộ xuống còn 413.000 đồng/tháng.

XEtv-Giam-phi-duong-bo-1.jpg

Đối với các loại xe tải, xe ô tô chuyên dụng và xe đầu kéo, mức thu phí sử dụng đường bộ sẽ bằng 90% các mức thu quy định tại Thông tư 293 năm 2016. Theo đó, mức thu phí sử dụng đường bộ của nhóm xe ô tô này sẽ từ 162.000 đồng/tháng đến cao nhất 1,287 triệu đồng/tháng.

Trường hợp xe ô tô đã được nộp phí theo mức phí quy định tại Thông tư số 293/2016/TT-BTC (các mức thu hiện hành) cho khoảng thời gian từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021, chủ xe sẽ được bù trừ số tiền phí chênh lệch vào số phí phải nộp của chu kỳ tiếp theo. Đơn vị đăng kiểm chịu trách nhiệm tính bù trừ tiền phí cho chủ xe vào chu kỳ tiếp theo.
 

Bài viết mới

Bên trên