Từ 15/08/2020, có thể đăng ký ô tô, xe máy trực tuyến

Car Reviewer

Administrator
XEtv-Dang-ky-xe-truc-tuyen-1.jpg

Dự kiến từ ngày 15/08/2020, Cổng Dịch Vụ Công Quốc Gia sẽ bắt đầu triển khai dịch vụ đăng ký ô tô, xe máy trực tuyến. Với dịch vụ này, người dân hay doanh nghiệp sẽ không cần phải đến các cơ quan đăng ký mà chỉ cần ngồi ngay tại nhà để thực hiện các thủ tục đăng ký cho xe ô tô hoặc xe máy. Nếu triển khai thành công thì đây sẽ là một dịch vụ rất cần thiết và hữu ích cho mọi người, giúp tiết kiệm nhiều thời gian.

Tuy nhiên, để việc đăng ký ô tô, xe máy trực tuyến có thể triển khai đồng bộ thì cần hoàn thiện các dịch vụ khác như thuế, hải quan, thanh toán trực tuyến,… Hy vọng là đến ngày 15/08 thì các dịch vụ sẽ được đồng bộ và hỗ trợ nhau.

Hẹn đến ngày 15/08 khi dịch vụ đăng ký ô tô, xe máy trực tuyến được triển khai thì XEtv sẽ thử nghiệm xem sao và đưa ra các giải đáp, hướng dẫn cụ thể hơn.
 

Bài viết mới

Bên trên