QC V-Creator Private: Chương trình dành riêng cho 100 Creator tham gia sự kiện "Thăm quan nhà máy VinFast"

Châu@Xe

Administrator
Sự kiện đặc biệt của V-Creator diễn ra ngày 07/06/2024 VinFast đã mang đến cho các thí sinh và ban giám khảo đã mang đến những trải nghiệm đầy cảm xúc, giúp họ có thêm hiểu biết về ngành công nghiệp ô tô điện và khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho những tác phẩm của mình.

V-Creator Private Chương trình dành riêng cho 100 Creator tham gia sự kiện Thăm quan nhà máy V...jpg


Ban giám khảo Touliver, Thuỳ Minh, Khánh Vy và Phương Vũ chia sẻ những kinh nghiệm quý báu và lời khuyên hữu ích cho các thí sinh trong hành trình sáng tạo của mình. Đây là những khoảnh khắc giao lưu, học hỏi và khích lệ tinh thần vô cùng quý giá đối với các thí sinh.

V-Creator Private Chương trình dành riêng cho 100 Creator tham gia sự kiện Thăm quan nhà máy V...jpg


Nếu bạn muốn có cơ hội tham gia hành trình thú vị như các thí sinh V- Creator, hãy nhanh chóng quay lại những video trải nghiệm của mình cùng VinFast và đăng tải lên: https://v-creator.vinfastauto.com.

V-Creator Private Chương trình dành riêng cho 100 Creator tham gia sự kiện Thăm quan nhà máy V...jpg
V-Creator Private Chương trình dành riêng cho 100 Creator tham gia sự kiện Thăm quan nhà máy V...jpg

V-Creator Private Chương trình dành riêng cho 100 Creator tham gia sự kiện Thăm quan nhà máy V...jpg
V-Creator Private Chương trình dành riêng cho 100 Creator tham gia sự kiện Thăm quan nhà máy V...jpg
V-Creator Private Chương trình dành riêng cho 100 Creator tham gia sự kiện Thăm quan nhà máy V...jpg
V-Creator Private Chương trình dành riêng cho 100 Creator tham gia sự kiện Thăm quan nhà máy V...jpg
V-Creator Private Chương trình dành riêng cho 100 Creator tham gia sự kiện Thăm quan nhà máy V...jpg
V-Creator Private Chương trình dành riêng cho 100 Creator tham gia sự kiện Thăm quan nhà máy V...jpg
V-Creator Private Chương trình dành riêng cho 100 Creator tham gia sự kiện Thăm quan nhà máy V...jpg
V-Creator Private Chương trình dành riêng cho 100 Creator tham gia sự kiện Thăm quan nhà máy V...jpg
V-Creator Private Chương trình dành riêng cho 100 Creator tham gia sự kiện Thăm quan nhà máy V...jpg
V-Creator Private Chương trình dành riêng cho 100 Creator tham gia sự kiện Thăm quan nhà máy V...jpg
V-Creator Private Chương trình dành riêng cho 100 Creator tham gia sự kiện Thăm quan nhà máy V...jpg
 

Bài viết mới

Bên trên