Volkswagen Hà Nội

Chau@Xe

Administrator
volkswagen-thai-nguyen.jpg

Volkswagen Hà Nội - Công ty cổ phần Volkswagen Hà Nội - Volkswagen Long Biên, được thành lập vào tháng 07 năm 2019 với số vốn điều lệ đầu tư cơ sở hạ tần 50 tỷ đồng.

Với tổng diện tích hơn 4000 M vuông, Showroom phía trước, Service phía sau.Sau khu Service là khu sửa chữa bảo dưỡng nhanh, khu sửa chữa bảo dưỡng các cấp độ trung tu đại tu, phòng Spa chăm sóc xế yêu của bạn.

Với tổng diện tích hơn 4000 M vuông, Showroom phía trước, Service phía sau.Sau khu Service là khu sửa chữa bảo dưỡng nhanh, khu sửa chữa bảo dưỡng các cấp độ trung tu đại tu, phòng Spa chăm sóc xế yêu của bạn.
 

Bài viết mới

Bên trên