Tìm hiểu Xe của các lãnh đạo Tổng Thống nước Mỹ có gì? (Donald Trump, Obama, Joe Biden,George W. Bush,....)

@meocon

Moderator
Xe của các lãnh đạo Tổng Thống nước Mỹ có gì?

Xe của các lãnh đạo Tổng Thống nước Mỹ có gì (Donald Trump, Obama, Joe Biden,George W. Bush,.....jpg
 
Đoàn xe vừa rồi Joe Biden qua Việt Nam đây anh em (10-11/9/2023)

xe-cua-cac-lanh-dao-tong-thong-nuoc-my-co-gi-donald-trump-obama-joe-biden-george-w-bush (1).jpg
xe-cua-cac-lanh-dao-tong-thong-nuoc-my-co-gi-donald-trump-obama-joe-biden-george-w-bush (2).jpg
xe-cua-cac-lanh-dao-tong-thong-nuoc-my-co-gi-donald-trump-obama-joe-biden-george-w-bush (4).jpg
xe-cua-cac-lanh-dao-tong-thong-nuoc-my-co-gi-donald-trump-obama-joe-biden-george-w-bush (5).jpg
xe-cua-cac-lanh-dao-tong-thong-nuoc-my-co-gi-donald-trump-obama-joe-biden-george-w-bush (6).jpg
xe-cua-cac-lanh-dao-tong-thong-nuoc-my-co-gi-donald-trump-obama-joe-biden-george-w-bush (7).jpg
 

Bài viết mới

Bên trên