XE CỦA NĂM 2022: Toyota Camry giành vé bình chọn cao nhất

Chau@Xe

Administrator
xe-cua-nam-2022-toyota-camry.jpg

Ngày 30/3/2022 chương trình XE CỦA NĂM được phối hợp giữa 2 cộng đồng Otosaigon & Otofun đã kết thúc với vé bình chọn chiến thắng dành cho Toyota Camry.

[caption id="attachment_89890" align="aligncenter" width="800"]
xe-cua-nam-2022-nguyen-quang-chau-e1648703434966.jpg
Chúc mừng TOYOTA CAMRY đạt giải XE CỦA NĂM 2022[/caption]

Nguyên tắc xếp hạng Xe được yêu thích nhất phân khúc​


Xe được yêu thích nhất phân khúc là xe có có tổng số phiếu bình chọn của Cộng đồng và Hội đồng Giám khảo cao nhất phân khúc đó.

Nếu trong 1 phân khúc có nhiều xe có tổng số phiếu bình chọn bằng nhau, xe nào có số phiếu bình chọn quy đổi của Hội đồng Giám khảo cao hơn sẽ được xếp cao hơn.

Nếu trong 1 phân khúc có nhiều xe có tổng số phiếu bình chọn bằng nhau, tổng số phiếu bình chọn quy đổi của Hội đồng Giám khảo cũng bằng nhau, xe nào có giá thấp hơn sẽ được xếp cao hơn.

Nguyên tắc chọn ra XE CỦA NĂM 2022​


XE CỦA NĂM 2022 là mẫu xe được công bố ra mắt ở thị trường Việt Nam từ 01/01/2021 tới hết 31/12/2021 có tổng số phiếu bình chọn của Cộng đồng và Hội đồng Giám khảo cao nhất.

Nếu có nhiều xe có tổng số phiếu bình chọn bằng nhau, xe nào có số phiếu bình chọn quy đổi của Hội đồng Giám khảo cao hơn sẽ được xếp cao hơn.

Nếu xe có tổng số phiếu bình chọn bằng nhau, tổng số phiếu bình chọn quy đổi của Hội đồng Giám khảo cũng bằng nhau, xe nào có giá thấp hơn sẽ được xếp cao hơn.

[caption id="attachment_89888" align="aligncenter" width="800"]
xe-cua-nam-2022-toyota-camry.jpg
XE CỦA NĂM 2022 thuộc về mẫu xe Toyota Camry với tổng cộng 17.208 bình chọn. Kia Carnival xếp thứ hai với 14.061 bình chọn, Hyundai Santa Fe xếp thứ ba với 12.521 bình chọn.[/caption]

Nguyên tắc chọn XE XANH CỦA NĂM 2022​


Ban Tổ chức đề xuất các mẫu xe ứng cử danh hiệu, Hội đồng Giám khảo bỏ phiếu quyết định danh hiệu XE XANH CỦA NĂM. Ứng cử viên đạt số phiếu cao nhất được chọn là XE XANH CỦA NĂM. Nếu chỉ có một đề cử, trường hợp mẫu xe đạt trên 50% số phiếu sẽ được trao danh hiệu XE XANH CỦA NĂM, trường hợp mẫu xe không đạt đủ 50% số phiếu, danh hiệu không được trao.

XE-CUA-NAM-2022-3-e1648703662749.jpg


Nguyên tắc chọn XE ẤN TƯỢNG CỦA NĂM 2022​


Ban Tổ chức đề xuất các mẫu xe ứng cử danh hiệu, Hội đồng Giám khảo bỏ phiếu quyết định danh hiệu XE ẤN TƯỢNG CỦA NĂM. Ứng cử viên đạt số phiếu cao nhất được trao danh hiệu XE ẤN TƯỢNG CỦA NĂM. Nếu chỉ có một đề cử, trường hợp mẫu xe đạt trên 50% số phiếu sẽ được trao danh hiệu XE ẤN TƯỢNG CỦA NĂM, trường hợp mẫu xe không đạt đủ 50% số phiếu, danh hiệu không được trao.

Sau hai giai đoạn, Ban Tổ chức đã tìm ra 15 mẫu xe được yêu thích nhất tương ứng với 15 phân khúc và các mẫu xe đạt danh hiệu XE CỦA NĂM 2022, XE XANH CỦA NĂM 2022, XE ẤN TƯỢNG CỦA NĂM 2022.

XE-CUA-NAM-2022-2-e1648703604823.jpg


Kết quả XE CỦA NĂM 2022 đã được công bố tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30/03/2022. Theo đó 15 mẫu xe được yêu thích nhất 15 phân khúc như sau:

https://xetv.vn/wp-content/uploads/2022/03/danh-sach-binh-chon-xe-cua-nam.webp

Kết quả:
 

Bài viết mới

Bên trên